Phellinus coffeatoporus Kotl. & Pouzar
Family: Hymenochaetaceae
Phellinus coffeatoporus image
Description Not Yet Available