Rabenhorst, Fungi Eur. Exs.
G.L. Rabenhorst [1-2600]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1000213
s.n.
Entyloma chrysosplenii J. Schröt.
Germany

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1000217
s.n.
Entyloma chrysosplenii J. Schröt.
Germany