K. Vanky [1-250]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Vanky,Ust.0314
s.n.
Ustilago lygei Rabenh.

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP66512
Hertel, I.; Hertel, H. s.n. 21 April 1978
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Italy, Sicilia, prov. Agrigento, inter pagg. Cantanello et S. Leone