Ascomyceten #1597
Rehm, Ascomyc.
H. Rehm [1-2175, plus extras]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1005360
s.n.
Gnomonia tithymalina Sacc. & Briard

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: CUP-F-1009
W. Krieger #351 00 June 1904
Gnomonia tithymalina Sacc. & Briard
Germany, Bei Konigstein a/Elbe (Sachsen).