H.G. Winter [2601-3600, plus extras]

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0082684
W. A. Kellerman #s.n.
Septoria xanthifolia Ellis & Kellerm.

Iowa State University, Ada Hayden Herbarium
Catalog #: ISC-F-0102963
W.A. Kellerman #s.n.
Septoria xanthifolia Ellis & Kellerm.
USA, Kansas, Riley, Manhattan;