Rabenhorst, Fungi Eur. Exs.
G.L. Rabenhorst [1-2600]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 997925
s.n.
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Germany