J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP12076
E. T. Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Dane, Madison

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00083752
E. T. Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Madison;

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3989
E.T. Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250721
E.T. Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Madison;

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0258194F
E.T. Bartholomew #s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
USA, Wisconsin, Dane, Madison; Madison

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-01787
E.T. Bartholomew #s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
USA, Wisconsin, Dane, Madison

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0059831
E.T. Bartholomew #s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Rutgers University, Chrysler Herbarium - Mycology Collection
Catalog #: CHRB-F-0026499
E.T. Bartholomew #s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Madison; Madison, Wisconsin

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00002345
ET Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Purdue University, Kriebel Herbarium
Catalog #: PUL00021107
ET Bartholomew s.n. 29 October 1910
Uncinula salicis (DC.) G. Winter
United States, Wisconsin, Dane, Madison;