J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0274651F
Bartholomew, E. T. s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP3779
Bartholomew, E. T. s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3915
E. T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00058826
E. T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Melapsora medusae
United States, Wisconsin, Madison;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 255475
E. T. Bartholomew #s. n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
USA, Wisconsin, Dane, Madison.

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1886640
E. T. Bartholomew #s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
USA, Wisconsin, Dane, Madison

Rutgers University, Chrysler Herbarium - Mycology Collection
Catalog #: CHRB-F-0011231
E.T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Madison;

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250647
E.T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0023095
E.T. Bartholomew #s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00003496
ET Bartholomew s.n. 14 October 1910
Melampsora medusae Thüm.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;