J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0276764F
Bartholomew, E. T. s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP7941
Bartholomew, E.T. s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bell.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3933
E. T. Bartholomew s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00068994
E. T. Bartholomew s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
United States, Wisconsin, Madison;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 282952
E. T. Bartholomew #s. n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
USA, Wisconsin, Dane, Madison.

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1889825
E. T. Bartholomew #s.n. 08 October 1910
Puccinia Cichorii (DC.) Bellynck
USA, Wisconsin, Madison

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-03925
E.T. Bartholomew s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250665
E.T. Bartholomew s.n. 08 October 1910
Puccinia cichorii (DC.) Bellynck
United States, Wisconsin, Madison;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0040628
E.T. Bartholomew #s.n. 08 October 1910
Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00006507
ET Bartholomew s.n. 08 October 1910
Puccinia chicorii
United States, Wisconsin, Dane, Madison;