J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0278015F
Bartholomew, E.T. s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP8191
Bartholomew, E.T. s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schw.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00072055
E. T. Bartholomew s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 287395
E. T. Bartholomew #s. n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
USA, Wisconsin, Dane, Madison.

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1890180
E. T. Bartholomew #s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
USA, Wisconsin, Dane, Madison

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3946
E.T. Bartholomew s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-05946
E.T. Bartholomew s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Madison

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250678
E.T. Bartholomew s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0041015
E.T. Bartholomew #s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00005014
ET Bartholomew s.n. 21 October 1911
Puccinia kuhniae Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;