J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0278411F
Bartholomew, E. T. s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP9468
Bartholomew, E. T. s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3949
E. T. Bartholomew s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-06076
E. T. Bartholomew s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Madison; Madison

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00072925
E. T. Bartholomew s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 288760
E. T. Bartholomew #s. n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
USA, Wisconsin, Dane, Madison.

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1888538
E. T. Bartholomew #s.n. 02 October 1911
Puccinia schedonnardi Kellerm. & Swingle
USA, Wisconsin, Dane, Madison

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250681
E.T. Bartholomew s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0044975
E.T. Bartholomew #s.n. 02 October 1911
Puccinia schedonnardi Kellerm. & Swingle
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00007077
ET Bartholomew s.n. 02 October 1911
Puccinia muhlenbergiae Arthur & Holw.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;