J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP9633
Bartholomew, E. T. s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-06304
Bartholomew, E. T. s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3970
E. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0279444F
E. T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00075213
E. T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 293119
E. T. Bartholomew #s. n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
USA, Wisconsin, Dane, Madison.

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1888993
E. T. Bartholomew #s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
USA, Wisconsin, Dane, Madison

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250702
E.T. Bartholomew s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Madison;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0045480
E.T. Bartholomew #s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00004296
ET Bartholomew s.n. 14 October 1910
Puccinia sorghi Schwein.
United States, Wisconsin, Dane, Madison;