J.B. Ellis, B.M. Everhart, and E. Bartholomew [1501-5100, plus extras]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.Columbiani-3997
E. T. Bartholomew s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Dane, Mazomanie;

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP12603
E. T. Bartholomew s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Mazomanie

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00087053
E. T. Bartholomew s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Mazomanie;

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 298935
E. T. Bartholomew #s. n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
USA, Wisconsin, Dane, Mazomanie.

University of Florida Herbarium
Catalog #: FLAS-F-05361
E. T. Bartholomew #s. n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
USA, Wisconsin, Dane, Mazomanie.

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0292066F
E. T. Bartholomew #s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Dane, Mazomanie;

University of California Berkeley, University Herbarium
Catalog #: UC1891664
E. T. Bartholomew #s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
USA, Wisconsin, Mazomanie

Michigan State University Herbarium
Catalog #: MSC0250729
E.T. Bartholomew s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Mazomanie;

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0063811
E.T. Bartholomew #s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Mazomanie;

Brown University Herbarium
Catalog #: CBRU00004174
ET Bartholomew s.n. 15 October 1911
Uropyxis amorphae (M.A. Curtis) J. Schröt.
United States, Wisconsin, Mazomanie;