F.K.A.E.J. de Thümen [1-750, plus extras]

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00062242
Dr. Schneider s.n. 00 June 1872
Peronospora parasitica (Persoon) de Bary
Poland, Schlesien: bei Striegau

University of Illinois Herbarium
Catalog #: ILL00084860
Schneider s.n. 00 June 1872
Peronospora parasitica f. camelinae dentatae
Poland, Schlesien, Striegau; Striegau