H. Sydow [1-1250]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1024177
s.n.
Exobasidium vexans Massee

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Syd.,F.exot.ex.0056
N. Mcrae s.n.
Exobasidium Woronin

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0070261
W. Mc Rae #s.n. 07 September 1909
Exobasidium vexans Massee