H. Sydow [1-1250]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Syd.,F.exot.ex.0913
s.n.
Uredo hameliae Arthur

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1025137
s.n.
Uredo hameliae Arthur

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1025187
s.n.
Uredo hameliae Arthur

University of Michigan Herbarium
Catalog #: 300324
H. Sydow #s. n. 09 January 1928
Uredo hameliae Arthur
Venezuela, Puerto La Crus, El Limón

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0084817
H. Sydow #s.n. 09 January 1928
Uredo hameliae Arthur