K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69081
L. Guo; B. Li & K. Vanky s.n. 08 September 1985
Ustilago spermophora Berk. & M.A. Curtis
China, pr. Beijing (Peking), ad " Wofosi temple"