K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69106
L. Guo; K. Vanky s.n. 02 October 1985
Moesziomyces bullatus (J. Schröt.) Vánky
China, pr. urbem Beijing (Peking), "Yuanmingyuan Relices"