P. Sydow [1-500]

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00087507
Ch. B. Plowright s.n. 00 October 1893
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Germany