Plantes Cryptogames du Nord de la France, J.B.H.J. Desmazieres [1-2200; 1-1850; 1-800]
Edition I, Fascicles I-XLIV; Edition II, Fascicles I-XXXVII; Edition III, Fascicles I-XVI