Rabenhorst-Pazschke, Fungi Europaei Et Extraeuropaei, O.F. Pazschke [3601-4500]
Centuries XVII-XXV (XXXVII-XLV, A continuation of Fungi Europaei Exsiccati).