Pseudobaeospora spp.
Family: Tricholomataceae
Pseudobaeospora image
Christian Schwarz  
Description Not Yet Available
Images
not available
Pseudobaeospora
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Pseudobaeospora
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Pseudobaeospora
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Image of Pseudobaeospora murrillii
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available
Images
not available
Map not
Available