Pleurotus flabellatus Sacc.
Family: Pleurotaceae
Pleurotus flabellatus image
Description Not Yet Available
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus flabellatus image