Pleurotus subareolatus Peck
Family: Pleurotaceae
Pleurotus subareolatus image
Description Not Yet Available
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image
The New York Botanical Garden  
Pleurotus subareolatus image