Stomiopeltis pinastri
Family: Microthyriaceae
Stomiopeltis pinastri image
Description Not Yet Available
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Katelyn Scheive  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden  
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
Stomiopeltis pinastri image
The New York Botanical Garden