Terfezia arenaria (Moris) Trappe
Family: Terfeziaceae
Terfezia arenaria image
Description Not Yet Available
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Knight, Ezra  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Brody Betsch  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image
The New York Botanical Garden  
Terfezia arenaria image
Terfezia arenaria image