Megasporoporia hexagonoides (Speg.) J.E. Wright & Rajchenb. (redirected from: Poria hexagonoides)
Source: Index Fungorum
Family: Polyporaceae
[Dichomitus hexagonoides (Speg.) Robledo & Rajchenb.,  more]
Megasporoporia hexagonoides image
Description Not Yet Available
Megasporoporia hexagonoides image
The New York Botanical Garden  
Megasporoporia hexagonoides image
The New York Botanical Garden  
Megasporoporia hexagonoides image
The New York Botanical Garden