Rosellinia diathrausta (Rehm) L.E. Petrini
Source: Index Fungorum
Family: Xylariaceae
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Description Not Yet Available
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
The New York Botanical Garden  
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image
Rosellinia diathrausta image