Ustilago elegans Griffiths
Source: Index Fungorum
Family: Ustilaginaceae
Ustilago elegans image
Description Not Yet Available
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
The New York Botanical Garden  
Ustilago elegans image
Abby Lebovitz